Τροποποίηση Συμβολαίου

Μπορείτε να τροποποιήσετε το συμβόλαιο σας, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

     

    • Οι επιστροφές χρημάτων για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα διαρκούν έως και 15 εργάσιμες ημέρες και μόνο μέσω τραπέζης.
    • Η πληρωμή μπορεί να γίνει είτε απευθείας από την ασφαλιστική εταιρία, ή μέσω του γραφείου.
    • Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την επιστροφή των χρημάτων είναι η πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου τραπέζης, με αναφερόμενο όνομα αυτό του λήπτη της ασφάλισης.