Υπάρχουν σίγουρα πολλά ερωτήματα που μένουν αναπάντητα κατά την διαδικασία ασφάλισης ενός σπιτιού. Το σημαντικό που πρέπει να προσέξει ο εκάστοτε υποψήφιος ασφαλισμένος είναι, τι καλύπτει με το συμβόλαιο. Έχει τύχει πολλές φορές ο ασφαλισμένος να μην ξέρει πραγματικά τι του προσφέρει το...