Ακύρωση Συμβολαίου

Συμπληρώστε τα στοιχεία της φόρμας για να ακυρωθεί το συμβόλαιο σας.

Σε περίπτωση ακύρωσης συμβολαίου χωρίς κάποιο δικαιολογητικό, παρακαλούμε όπως μας προσκομίσετε υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής του λήπτη της ασφάλισης.

     

    • Οι επιστροφές χρημάτων για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα διαρκούν έως και 15 εργάσιμες ημέρες και μόνο μέσω τραπέζης.
    • Η πληρωμή μπορεί να γίνει είτε απευθείας από την ασφαλιστική εταιρία, ή μέσω του γραφείου.
    • Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την επιστροφή των χρημάτων είναι η πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου τραπέζης, με αναφερόμενο όνομα αυτό του λήπτη της ασφάλισης.