Αστική Ευθύνη Ιατρού

Η “Αστική Ευθύνη Ιατρού” της ImSure καλύπτει όλες τις ειδικότητες  ιατρών, αλλά και πολλών παραϊατρικών ειδικοτήτων, που εξασκούν νόμιμα την επαγγελματική τους ιδιότητα εντός της Ελληνικής επικράτειας.

Ανάλυση Καλύψεων

Η ImSure μπορεί να καλύψει την αστική σας ευθύνη κατά την άσκηση του επαγγέλματός σας, για απώλεια ζωής ή σωματικές βλάβες που μπορεί να προκύψουν από :

  • πράξεις ή παραλείψεις κατά την νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του, ως ιατρός της ειδικότητας που έχει.
  • λάθη ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση οδηγιών που έδωσε στους βοηθούς τους καθώς επίσης και σε περίπτωση παροχής  ιατρικής βοήθειας έκτακτης ανάγκης που μπορεί να παρέχεται ανεξάρτητα από την δηλωθείσα ειδικότητα του.
  • Εφόσον διαθέτει ιδιωτικό ιατρείο καλύπτονται τα ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στον χώρο αυτό (αστική ευθύνη χώρου ή γενική αστική ευθύνη).
  • Καλύπτονται οι δαπάνες νομικής υποστήριξης για καταβολή δικηγορικών αμοιβών και δικαστικών εξόδων σε Ποινικά Δικαστήρια, που σχετίζονται με την συγκεκριμένη κάλυψη.

Τα όρια αφορούν την Ελληνική επικράτεια, με συνολικό όριο ευθύνης της εταιρίας έως και 1.000.000 ευρώ.

Τιμολόγιο Επαγγελματικής Ευθύνης Ιατρών

Τα ασφάλιστρα υπολογίζονται σύμφωνα με τις ακόλουθες κατηγορίες ανά ειδικότητα.
Κατηγορία 1η: Μαιευτική Γυναικολογία, Νευροχειρουργική, Ορθοπεδική, Χειρουργική (Γενική), Χειρουργική Θώρακος (και Καρδιάς), Εργαστηριακή Γενετική, Γενετική Ιατρική
Kατηγορία 2η: Αγγειοχειρουργική, Ακτινοδιαγνωστική, Ακτινολογία, Ακτινοθεραπευτική – Ογκολογία, Αναισθησιολογία, Γαστρεντερολογία, Δερματολογία – Αφροδισιολογία, Ουρολογία, Οφθαλμολογία, Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική, Χειρουργική Παίδων, Ωτορινολαρυγγολογία
Κατηγορία 3η: Αιματολογία, Αλλεργιολογία, Γενική Ιατρική, Ενδοκρινολογία, Ιατρική της Εργασίας, Καρδιολογία, Κοινωνική Ιατρική, Κυτταρολογία, Ιατρική Βιοπαθολογία (Μικροβιολογία), Νευρολογία, Νεφρολογία, Παθολογία, Παθολογική Ανατομική, Παθολογική Ογκολογία, Παιδιατρική, Παιδοψυχιατρική, Πνευμονολογία – Φυματιολογία, Πυρηνική Ιατρική, Ρευματολογία, Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση, Ψυχιατρική. Στη συγκεκριμένη κατηγορία εντάσσονται και οι Αγροτικοί Ιατροί χωρίς ειδικότητα καθώς και οι ιατροί Άνευ Ειδικότητας.
Κατηγορία 4η: Οδοντίατροι, ορθοδοντικοί

Επεξηγήσεις – Σημειώσεις – Εκπτώσεις – Επιβαρύνσεις

▪ Δίδεται έκπτωση 40% στα παραπάνω ασφάλιστρα εκάστης κατηγορίας για την ασφάλιση ειδικευόμενων ιατρών.
▪ Δίδεται έκπτωση 25% στα παραπάνω ασφάλιστρα, σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος ιατρός/οδοντίατρος εκτελεί τα καθήκοντά του με πλήρες ωράριο σε κρατικό νοσοκομείο και δεν ασκεί το επάγγελμα του ατομικά (Περιορισμός δραστηριότητας). Η παρούσα έκπτωση δεν έχει εφαρμογή σε Αγροτικούς Ιατρούς και Ιατρούς Άνευ Ειδικότητας.
▪ Τα ως άνω όρια ευθύνης παρέχονται κατά περιστατικό και συνολικά κατ’ έτος.

 

Τιμολόγιο Επαγγελματικής Ευθύνης για Φυσικοθεραπευτές/ Μαίες/ Νοσηλευτές

 

▪ Δίδεται έκπτωση 25% στα παραπάνω ασφάλιστρα, σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος εκτελεί τα καθήκοντά του με πλήρες ωράριο σε κρατικό νοσοκομείο και δεν ασκεί το επάγγελμα του ατομικά (Περιορισμός δραστηριότητας).


Επικοινωνήστε μαζί μας:


Φόρμα Προσφοράς: 
Βάση του πίνακα, συμπληρώστε την κατηγορία της ειδικότητάς σας.
Επιθυμητό ετήσιο όριο ευθύνης της ασφαλιστικής εταιρίας.
Έκπτωση 25% για ιατρούς με περιορισμένη δραστηριότητα.
Έκπτωση 40% στους ειδικευόμενους ιατρούς.