Η ERGO αποτελεί αυτήν την στιγμή, την μεγαλύτερη  εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων στην Ελλάδα. Είναι θυγατρική εταιρία της αντασφαλιστικής Munich Re, με παγκόσμιο τζίρο το 2018, 18,69 δις ευρώ. Μετά την εξαγορά της “Αγροτικής Ασφαλιστικής ΑΕ”, η ERGO βλέπει το μέλλον με αισιοδοξία, δραστηριοποιείται στους περισσότερους ασφαλιστικούς κλάδους, έχοντας μία “μαμά” εταιρία πραγματικό γίγαντα της αντασφάλισης.

  • Ασφάλιση Αυτοκινήτου

  • Ασφάλιση Κατοικίας

  • Αστική Ευθύνη