Ασφάλιση Ακινήτου

Σ’ έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, δεν μπορούμε να ρισκάρουμε τους κόπους μίας ολόκληρης ζωής. Στην ImSure θα βρείτε πρωτοποριακά προγράμματα ολοκληρωμένης ασφάλισης της κατοικίας σας, είτε ενυπόθηκης, είτε πλήρους ιδιοκτησίας.

Καλύψεις μόνιμης, εξοχικής, καταστήματος κατοικίας:

Βασικό Πρόγραμμα:

-Απλή
-Διευρυμένη
-Πλήρης
-Συμφωνημένες Αξίες

Προαιρετικές Καλύψεις:

-Σεισμός
-Καθίζηση
-Προσωπικό Ατύχημα
-Γενική και Οικογενειακή Αστική Ευθύνη
-Έργα Τέχνης (Κατά Παντός Κινδύνου)
-Πακέτο Οικονομικών Απωλειών Ασφαλιζομένου
-Τυχαία Υλική Ζημία (Κατά Παντός Κινδύνου)

Ασφαλιστικές Έννοιες:

Υπασφάλιση: Η ασφάλιση ενός κτιρίου σε αξία χαμηλότερη από αυτή της κατασκευαστικής του.
Απαλλαγές & Εξαιρέσεις: Οι περισσότερες καλύψεις που παρέχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες πλην της βασικής (πυρκαγιά) έχουν απαλλαγές.
Σε Αξία Καινούργιου: Αποζημιώνεστε το αντικείμενο ασφάλισης στην πραγματική του αξία, ως καινούργιο.

Μπορείτε άμεσα μέσω των συνεργατών μας να ενημερωθείτε για την ασφάλιση της κατοικίας σας.


Φόρμα Προσφοράς:

 

Αν είναι πολυκατοικία, αναφέρετε τον όροφο στα σχόλια.
Μπορείτε να επιλέξετε πάνω από ένα στοιχείο.