Τιμολόγιο Νοσοκομειακών ΠρογραμμάτωνΦόρμα Προσφοράς:
"ΗΗ/ΜΜ/ΕΤΟΣ" - "ΗΗ/ΜΜ/ΕΤΟΣ"
Για όλα τα προς ασφάλιση άτομα.