Ασφαλής Επιχείρηση

Η σύγχρονη κοινωνία απαιτεί από κάθε επιχείρηση την συμμόρφωσή της σε όλους τους τομείς. Το ανταγωνιστικό περιβάλλον που δημιουργείτε, ελλοχεύει κινδύνους μη αναστρέψιμους για την βιωσιμότητα μίας επιχείρησης.

Τα εξειδικευμένα πολυασφαλιστήρια μας καλύπτουν την επιχείριση από του κινδύνους που μπορεί να προκληθούν από οποιαδήποτε αιτία.

Προσφέρουμε:

  • Πολυασφαλιστήριο Πυρός-Σεισμού
  • Γενική Αστική Ευθύνη Δραστηριότητας
  • Αστική Ευθύνη Χώρου
  • Ευθύνη Προϊόντος (Ανάκτησης – Αλλοίωσης – Τροφικής Δηλητηρίασης)
  • Ευθύνη Ταμπέλας Καταστήματος
  • Αστική Ευθύνη Εκδηλώσεων
  • Ευθύνη Λειτουργίας Μηχανημάτων
  • Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικού
  • Μεταφοράς Εμπορευμάτων Παγκοσμίως
  • Επαγγελματική Ευθύνη Τεχνικών Έργων

Με γνώμονα την ανάπτυξη και την καλή λειτουργία του οικοσυστήματος της εταιρίας, η ImSure προσφέρει ανταγωνιστικά πακέτα καλύψεων τα οποία εξασφαλίζουν της επιχείρησή σας.


Φόρμα Ενδιαφέροντος:
Επιλέξτε έναν ή περισσότερους κλάδους.
Μη υποχρεωτικό πεδίο.